Second Opinion

Vi kan vara den förlängda armen i er rekryteringsprocess när ni vill ha en professionell bedömning av kandidater som ni identifierat på egen hand. En så kallad Second Opinion för att veta att man går vidare med rätt kandidat.

Second Opinion

Vi hjälper er med en kompletterande bedömning av en eller flera interna eller externa kandidater som ni har identifierat på egen hand. Vi genomför djupintervjuer, personlighetstester, färdighetstester och hjälper till med referenstagning. Vi erbjuder dig som kund ett fördjupat och brett beslutsunderlag och en objektiv bedömning av personens potential. Läs mer om Second Opinions processens steg nedan.

1

Genomgång av kravspecifikation och roll tillsammans med dig som uppdragsgivare

2

Val av testmetodik

3

Återkoppling av testresultat tillsammans med kandidat

4

Djupintervju av kandidat

5

Referenstagning

6

Muntlig och/eller skriftlig återkoppling till uppdragsgivare

Allt kan bli lite bättre.

Your Talent är en rekryteringsbyrå som sammanför människor som har det där lilla extra.