Rekrytering Specialist

För att lyckas med rekrytering för just er sätter vi oss in i er verksamhet samt vilka talanger ni behöver för att uppnå era mål. Vi har erfarenheten och känslan för att hitta, utvärdera och attrahera rätt medarbetare till er.

Rekrytering Specialist

För att lyckas med uppdraget att rekrytera rätt medarbetare sätter vi oss in i er verksamhet, organisation och er strategi framåt samt vilka talanger ni behöver för att nå era mål. Det är lätt att definiera vilken kunskap och erfarenhet som behövs, men en annan sak att förstå vad som krävs av personen för att passa in i er verksamhet. Vi har arbetat med rekrytering i drygt 20 år och vi har genomfört flera tusen intervjuer där varje person är unik och vi ser oss som specialister inom yrket. Vi har erfarenheten och känslan för att hitta, utvärdera och attrahera rätt medarbetare till er. Du måste inte välja mellan search, annonserat uppdrag och/eller att gå ut i sociala medier. Your Talent använder samtliga kanaler som är relevanta för att nå de mest lämpade kandidaterna som är aktuella för er. Vi identifierar kandidaternas ambitioner och önskemål och presenterar er verksamhet för att matcha kandidaterna mot den position som ni önskar rekrytera till.

Det är med den fingertoppskänslan och erfarenhet vi har inom rekrytering som gör oss till specialister inom området.

1

Möte med uppdragsgivare

Vi träffas för att gå igenom vad ni har för behov. Vi genomlyser er verksamhet, organisation, framtida mål, strategi och företagskultur. Därefter går vi igenom kravprofilen och träffar övriga personer i organisationen som är viktiga för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid att tanka av er så mycket information som möjligt vid vårt första möte.

2

Kravprofil

Your Talent sammanfattar informationen i en kravprofil och sänder till er.

3

Annonsering

Vi tar sedan fram en annons för den specifika tjänsten. När annonsen är godkänd av er, publicerar vi den på aktuella kanaler såsom Your Talents hemsida och ytterligare 24 andra sajter. Vi annonserar även på sociala kanaler såsom Linkedin, Facebook m.m.

4

Search

Vi startar igång searchprocessen vilket innebär att direktkontakt tas av oss för att identifiera potentiella kandidater. Search sker via våra egna nätverk, databaser och sociala nätverk såsom Linkedin m.fl.

5

Urval

Vi arbetar oftast med löpande urval vilket gör att vi startar urvalsprocessen snarast möjligt. Vi matchar CV’s och ansökningar mot kravprofilen och skapar oss en uppfattning om personens kompetens för rollen.

6

Intervjuer av lämpliga kandidater

Vi intervjuar sedan de kandidater som anses lämpliga enligt kravprofilen. Under intervjuerna presenteras ert företag och villkoren för tjänsten. Vi går också igenom kandidaternas bakgrund, erfarenheter, personlighet, lämplighet och intresse.

7

Presentation för uppdragsgivare

Vi gör en sammanfattning av de mest lämpliga kandidaterna och presenterar dem för er genom en kandidatpresentation. Vi går igenom bakgrund, lämplighet och hur väl de matchar den aktuella tjänsten. Utifrån kandidatpresentationen bestämmer vi tillsammans vilka ni ska gå vidare med för en intervju.

8

Intervju hos uppdragsgivare

Ni intervjuar valda kandidater, det bästa är om intervjuerna sker hos er, men önskar ni vara hos oss på Your Talent går detta givetvis bra.

9

Tester och djupintervjuer

Utvärdering av kandidater sker med hjälp av personlighetstestet OPQ och eventuellt färdighetstester Verify. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testerna till de sökande.
Med testerna som grund genomför vi en djupintervju. Vi utgår alltid från kravprofilen för att säkerställa att alla krav uppfylls. Vi återkopplar resultat från tester och djupintervjuer till er.

10

Referenser

Nästa steg blir att ta kontakt med referenspersoner för att säkerställa att kompetens och personlighet stämmer överens med den bild som vi har fått under processen.

11

Andra intervju

Efter genomgång av testerna och referenserna görs en andra intervju med kandidaten av er. Vid denna intervju går ni in på tjänstebeskrivningen mer i detalj och diskuterar kandidatens styrkor och svagheter i förhållande till tjänsten. Eventuellt deltar även andra medarbetare från er organisation för att ge en så komplett bild som möjligt till kandidaten.

12

Erbjudande och förhandling

Efter sista intervju, tester och referenstagning har vi hittat den medarbetare som matchar bäst in på era krav och önskemål. Kandidaten erbjuds tjänsten och löneförhandling inleds.

13

Integrering av kandidat på arbetsplatsen

Vi bistår gärna med att integrera er nya kollega på sin nya arbetsplats genom tät uppföljning och dialog. Vi har återkommande uppföljning tillsammans med både er och er nya kollega.

Detta är ett förslag på rekryteringsprocess, vi anpassar givetvis processen som ni önskar, målsättningen är att vi ska finna den mest lämpade personen.

Hör av dig så berättar vi mer!

Allt kan bli lite bättre.

Your Talent är en rekryteringsbyrå som sammanför människor som har det där lilla extra.