Chefs-rekrytering

Var finns den optimala ledaren för just vår verksamhet? Hur ska vi hitta och likväl hur ska vi attrahera personen till oss? Your Talent har gedigen erfarenhet av chefsrekrytering av ledande befattningar inom ett flertal områden.

Vem är framtidens ledare och chef?

Denna fråga ställer sig de flesta bolag när de ska rekrytera en ledare. Det ska ofta vara en mångkonstnär som både kan gå ned på djupet tillika lyfta bolaget till nya nivåer – en person som går in och lyfter företaget till nästa nivå. Det sker förvärv, omorganisationer, globala påverkningar, snabba förändringar i världsekonomin. Detta ställer stora krav på framtidens ledare och chefer. Var finns den optimala ledaren för just vår verksamhet? Hur ska vi hitta och likväl hur ska vi attrahera personen till oss?

Your Talent har gedigen erfarenhet av chefsrekrytering av ledande befattningar inom HR, Finans, Supply Chain, Teknik, Försäljning och Marknad.

För att lyckas med uppdraget att rekrytera rätt ledare sätter vi oss in i er verksamhet, organisation och strategier framåt samt vilken chef ni behöver tillsätta för att nå era mål. Det är lätt att definiera vilken kunskap och erfarenhet som behövs, men en annan sak att förstår vad som krävs av personen för att kunna leda er verksamhet framåt. Vi har arbetat med rekrytering i drygt 20 år och vi har genomfört flera tusen intervjuer där varje person är unik. Vi har erfarenheten och känslan för att hitta, utvärdera och attrahera rätt ledare till er organisation.

Ni måste inte välja mellan executive search eller annonserat uppdrag. Your Talent använder samtliga kanaler som är relevanta för att nå de mest lämpade cheferna som är aktuella för er. Vi identifierar personens ambitioner och önskemål och presenterar er verksamhet för att matcha mot den position som ni önskar rekrytera till.

Om ni är nyfikna på att veta mer om hur vi arbetar med chefsrekrytering berättar vi gärna mer. Nedan kan ni se ett förslag på hur en process skulle kunna se ut, en process som är anpassningsbar till hur ni tycker det fungerar bäst.

1

Möte med uppdragsgivare

Vi träffas för att gå igenom vad ni har för behov. Vi genomlyser er verksamhet, organisation, framtida mål, strategi och företagskultur. Vi önskar träffa ledningsgrupp, eventuellt styrelse och ägare. Därefter vill vi gärna träffa ett urval av de medarbetare som personen ska leda. Vi lägger stor vikt vid att tanka av er så mycket information som möjligt vid vårt första möte.

2

Kravprofil

Your Talent sammanfattar informationen i en kravprofil och tar fram en annons om tjänsten ska annonseras externt. 

3

Search

Vi startar igång searchprocessen vilket innebär att direktkontakt tas av oss för att identifiera potentiella kandidater. Search sker via våra egna nätverk, databaser och sociala nätvkerk såsom Linkedin m.fl.

4

Urval

Vi matchar profiler och ansökningar mot kravprofilen och skapar oss en uppfattning om personens kompetens för rollen.

5

Intervjuer av lämpliga kandidater

Vi intervjuar sedan de kandidater som anses lämpliga och intresserade av rollen. Personerna matchas mot kravprofil. Vi går också igenom personens bakgrund, erfarenheter, personlighet, lämplighet och intresse.

6

Presentation för uppdragsgivare

Vi gör en sammanfattning av de mest lämpliga kandidaterna och presenterar dem för er genom en kandidatpresentation. Vi går igenom bakgrund, lämplighet och hur väl de matchar för den aktuella tjänsten. Utifrån kandidatpresentationen bestämmer vi tillsammans vilka ni ska gå vidare med för en intervju.

7

Intervju hos uppdragsgivare

Ni intervjuar valda kandidater, det bästa är om intervjuerna sker hos er, men önskar ni vara hos oss på Your Talent går detta givetvis bra.

8

Tester och djupintervjuer

Utvärdering av kandidater sker med hjälp av personlighetstestet OPQ och eventuellt färdighetstester Verify. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testerna till de sökande. Med testerna som grund genomför vi en djupintervju. Vi utgår alltid från kravprofilen för att säkerställa att alla krav uppfylls. Vi återkopplar resultat från tester och djupintervjuer till er. Vi samverkar med andra testinstitut vilket gör att vi kan välja att ta in externa testkonsulter i rekryteringsprocessen om så önskas.

9

Referenser

Nästa steg blir att ta kontakt med referenspersoner för att säkerställa att kompetens och personlighet stämmer överens med den bild som vi har fått under processen.

10

Andra intervju

Nästa steg blir att ta kontakt med referenspersoner för att säkerställa att kompetens och personlighet stämmer överens med den bild som vi har fått under processen.

11

Erbjudande och förhandling

Efter sista intervju, tester och referenstagning har vi hittat den medarbetare som matchar bäst in på era krav och önskemål. Kandidaten erbjuds tjänsten och löneförhandling inleds.

12

Integrering av kandidat på arbetsplatsen

Vi bistår gärna med att integrera er nya kollega på sin nya arbetsplats genom tät uppföljning och dialog. Vi har återkommande uppföljning tillsammans med både er och er nya kollega.

Detta är ett förslag på rekryteringsprocess, vi anpassar givetvis processen som ni önskar, målsättningen är att vi ska finna den mest lämpade personen.

Hör av dig så berättar vi mer!

Allt kan bli lite bättre.

Your Talent är en rekryteringsbyrå som sammanför människor som har det där lilla extra.