Employer Branding

Att inkludera Employer Branding i sin strategi för att stärka sitt varumärke är helt givet och nödvändigt på dagens marknad. Vi tror på personlig kontakt, utbyte av kunskap och ett nära samarbete för att kunna hjälpa er med Employer Branding.

Employer Branding

Employer Branding innebär att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Marknadsföra och positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren och framförallt leva upp till det. Detta gäller både för nuvarande personer och för de man vill attrahera och rekrytera.

Att se över sitt arbetsgivarvarumärke för att behålla sina anställda och att attrahera rätt medarbetare blir allt mer aktuellt. Konkurrensen om kompetens kommer att tillta ännu mer. Det gäller att genom sitt varumärke kunna behålla sina medarbetare och givetvis attrahera och rekrytera de allra bästa talangerna. Därför behöver alla arbetsgivare se över och utveckla sitt Employer Brand.

Hur ska vi profilera oss som bolag för att just de bästa medarbetarna ska attraheras av vårt varumärke?

Your Talent hjälper er att identifiera och ta fram lösningar för hur ni kan förbättra ert arbetsgivarvarumärke. Tillsammans med oss arbetar vi fram strategier och på hur ni på bästa sätt ska bygga vidare på ert varumärke som arbetsgivare. Vi utgår ifrån ert nuläge och försöker skräddarsy lösningar som passar er.

Hör av dig så berättar vi mer!

Allt kan bli lite bättre.

Your Talent är en rekryteringsbyrå som sammanför människor som har det där lilla extra.